ActCAD 2020 PRO BIM STD - aktualizacja 92742

Nowa wersja 92742 ActCAD 2020 wydana dla następujących produktów:

ActCAD 2020 BIM - 64-bitowy
ActCAD 2020 Professional - 64-bitowy
ActCAD 2020 Professional - 32 bity
ActCAD 2020 Standard - 64-bitowy
ActCAD 2020 Standard - 32 bity


Jest to niewielkie wydanie konserwacyjne wprowadzające kilka poprawek:

Zmodyfikowano kilka ikon w interfejsie użytkownika
Dodano link do Przewodnika użytkownika w interfejsie użytkownika
Poprawiono widoczność ikon na paskach narzędzi
Naprawiono wykonanie polecenia PDF2DXF
Naprawiono problemy z sysvar USEVIEWTWIST podczas modyfikowania DIMTOH i DIMTIH
Naprawiono niektóre problemy z BIMATTACH
Naprawiono problem z .NET IExtensionApplication
Naprawiono metodę automatycznego ładowania icad.net
Naprawiono reaktory menedżera dokumentów
Ulepszono działanie podkładów IFC dla błędów nietypowej konfiguracji.

Nowa wersja jest dostępna do pobrania z naszej strony pobierania.brak komentarzy

You have to ALBO register to post a comment .