Nakładki Geodezyjne CAD dla ActCAD

NAKŁADKI GEODEZYJNE CUBICORB

WMS2CAD

TranMAP

GEOView

GeoKART

Kalibronek

QuickGnss

RawGNSS

 Zadzwoń 720310031

Nakładki geodezyjne

Nakładki geodezyjne to narzędzia, które pozwalają na tworzenie, edycję i analizę map i pomiarów geodezyjnych. W przypadku programów CAD, takich jak ActCAD, nakładki geodezyjne mogą być przydatne w tworzeniu dokładnych rysunków topograficznych, planów działek, projektów dróg, mostów i innych elementów infrastruktury. Nakładki geodezyjne mogą oferować różne funkcje, takie jak automatyczne generowanie konturów, pomiarów terenu, wyznaczanie punktów kontrolnych, tworzenie profili wysokościowych i wiele innych. Jeśli potrzebujesz konkretnych narzędzi geodezyjnych dla ActCAD, sugeruję skontaktować się z producentemGeoKART

GeoKart jest oprogramowaniem służącym do kreślenia map wektorowych i obiektowych w środowiskach CAD, z jednoczesnym tworzeniem baz atrybutowych w celu generowania roboczych baz danych w postaci plików GML zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Posiada szereg narzędzi usprawniających kartowanie map oraz tworzenie różnych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu prace te stają się łatwe i sprawne jak nigdy dotąd!


WMS2CAD

Wms2CAD jest uniwersalnym programem umożliwiającym szybkie wyświetlanie na rysunku CAD map i zobrazowań z serwisów georeferencyjnych WMS na podstawie współrzędnych w znanym układzie. Program posiada bazę szeregu dostępnych predefiniowanych serwisów WMS/TMS i umożliwia łatwą obsługę bazy, w tym o dodatkowe serwisy, również zagraniczne. Każdy kto pracował z innymi narzędziami GIS doceni łatwość obsługi i prostotę rozwiązań. Przemyślana filozofia tego oprogramowania sprawia, że program jest łatwy do nauczenia nawet bez czytania instrukcji. Obowiązkowy dla firm geodezyjnych i projektowych.


TranMAP

TranMAP to zaawansowany programem do transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami (nie tylko obowiązującymi w Polsce),który umożliwia transformację: plików tekstowych i DXF oraz plików rysunkowych bezpośrednio w oprogramowaniu CAD. Program jest przeznaczony dla: geodetów, kartografów, projektantów i architektów, planistów korzystających z map w systemach CAD. TranMap jest przydatny w pracy dzięki skutecznemu i szybkiemu rozwiązywaniu problemów, wynikających z konieczności stosowania równocześnie wielu układów współrzędnych.


Kalibronek

KaliBronek to znany i ceniony program do kalibracji obrazów rastrowych w środowisku CAD. W najnowszej wersji, oprócz kalibracji rastrów, KaliBronek umożliwia również wygodną edycję obrazów monochromatycznych i kolorowych oraz zarządzanie obrazami rastrowymi w celu ich przygotowania przez operacją kalibracji. Obsługa programu jest prosta i wygodna. Jak wszystkie produkty firmy CubicOrb dostępny jest na systemy Microsoft Windows w wersji 32-u i 64 bitowe.


Zestawy CAD4Geo (np. ActCAD STD+WMS2CAD+GoKart)
‌są tańsze o 10% - zadzwoń i zamów

Zadzwoń 720 31 00 31

CAD4Geo

Zestawy oprogramowania CAD z nakładkami geodezyjnymi

Skonstruuj swój zestaw CAD4Geo dla geodety

Wybierz, pobierz i przetestuj ActCAD do Twojego Zestawu CAD4GEO

  Zestaw CAD4Geo Std ‌ = ActCAD 2023 Std + WMS2Cad + GoKart
Obniż cenę o 10% - tańszy zakup od sumy cen pojedynczych składników

  Zestaw CAD4Geo Std = ActCAD Map Drafter + GoKart
Obniż cenę o 10% - tańszy zakup od sumy cen pojedynczych składników

Zestaw CAD4Geo LT = JTS IntelliCAD 11.1 +WMS2Cad + GoKart
Obniż cenę o 10% - tańszy zakup od sumy cen pojedynczych składników

Can't read video from this source url.

Geodezyjne branżowe nakładki CAD

Intuicyjne nakładki CubicOrb

Intuicyjne geodezyjne nakładki CAD tworzone przez geodetów dla geodetów. ‌
‌Nakładki CubicOrb to pełna zgodność z ActCAD.
‌Nakładki CubicOrb to priorytetowe wsparcie techniczne firmy CubicORB. ‌
‌Przemyślany Interfejs.
‌Wygodne i rozbudowane funkcje.

‌GoKART - intuicyjne narzędzie tworzenia map dla geodetów WMS2CAD - potężne narzędzie importu map z serwisów WMS/WMTS
‌ GEOView - narzędzie do manipulacji danymi pomiarowymi TranMap - narzędzie transformacji danych map wektorowych i rastrowych
‌Kalibronek - narzędzie kalibracji map rastrowych z opracowań analogowych

ActCAD 3D CAD BIM moviesWMS2CAD
GeoView
Kalibronek
Tranmap
  1. Gokart - to narzędzie do tworzenia i edycji map, planów działek i innych elementów geodezyjnych w formacie DXF. Oferuje wiele funkcji, takich jak edycja i przesuwanie punktów, automatyczne generowanie konturów, analiza powierzchniowa, import i eksport danych i wiele więcej.

  2. GeoView - to program do przeglądania i edycji map w formacie DXF i SHP. Oferuje wiele funkcji, takie jak zmiana stylów, dodawanie i edycja atrybutów, wyznaczanie położenia punktów i wiele więcej.

  3. Kalibronek - to narzędzie do kalibracji i wyznaczania skali map w formacie BMP, JPG, TIF i innych. Pozwala na wybór punktów kontrolnych na mapie i określenie ich współrzędnych.

  4. TranMap - to narzędzie do tworzenia i edycji map topograficznych i planów działek. Oferuje wiele funkcji, takie jak automatyczne generowanie konturów, edycja i przesuwanie punktów, analiza powierzchniowa i wiele więcej.

  5. WMS2CAD - to narzędzie do importowania map z serwerów WMS (Web Map Service) do programów CAD. Oferuje wiele opcji konfiguracji i możliwości dostosowania importowanych map.